"Wszystko zależy od tego w jaki sposób patrzymy na rzeczy, a nie od tego jakie one są w istocie."

Carl Gustav Jung