JAK POMAGAM?

Zapraszam Państwa na konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną.

Pierwsze, 50-cio minutowe spotkanie służy poznaniu się i określeniu celów, które chcielibyście Państwo osiągnąć dzięki terapii.

Cena kolejnych sesji ustalana jest na pierwszym spotkaniu. Opłata za terapię indywidualną wynosi od 40 do 60 euro. Zależy od Państwa sytuacji finansowej i podlega negocjacjom. Oferuję także zniżki dla studentów oraz osób niepracujących.

Terapia może mieć charakter doraźny, nastawiony na rozwiązanie konkretnego problemu. Może również być długoterminowym procesem nastawionym na głęboką pracę i rozwój osobowości. Możliwe są następujące opcje:

  • spotkania konsultacyjne- jednorazowe lub doraźne
  • terapia krótkoterminowa- od kilku do kilkunastu spotkań, praca ukierunkowana na rozwiązywanie określonego problemu
  • terapia długoterminowa- nastawiona na głęboką pracę nad sobą i własny rozwój

Kierunek pracy i przewidywany czas  trwania terapii ustalam na pierwszym spotkaniu, uwzględniając potrzeby i możliwości klienta oraz oczekiwane rezultaty.

Zapraszam także na sesje na skypie.

Istnieje możliwość sesji w języku angielskim oraz hiszpańskim.

KONTAKT

Napisz do mnie

Sylwia Kieszkowska

+34 622 090 522
+48 502 593 128

sylwia@kieszkowska.eu