PSYCHOTERAPIA

„Greckie słowo „therapeia” również odnosi się do opieki. Rdzeń dher oznacza nieść, wspierać, trzymać….. Terapeuta jest osobą, która wspiera i opiekuje się, tak jak sługa (gr.: „theraps”, „therapon” ). Jest też kimś, na kim można się oprzeć, wesprzeć… Oboje są zaangażowani emocjonalnie, a zależność jest wzajemna. Jednakże owa zależność nie ma charakteru osobistej zależności od siebie nawzajem. Jest to raczej zależność od obiektywnej psyche, której oboje służą w procesie terapeutycznym. Analityk wspiera psyche, zwraca na nią baczną uwagę i z pełnym poświęceniem opiekuje się nią, czyli tłumaczy na język życia znaczenie słowa psychoterapia. Psychoterapeuta jest dosłownie opiekunem duszy.”

(Hillman,1996, str.132-133)

Psychoterapia jest za każdym razem wyjątkowym spotkaniem. To bycie w głębokim kontakcie z drugą osobą i towrzyszaenie jej w pracy nad pokonywaniem różnych trudności. To także okazja do rozwoju i poznania siebie, zrozumienia i uporania się z różnymi bolesnymi problemami emocjonalnymi, psychicznymi, czy interpersonalnymi.

Podstawą proponowanej przeze mnie pracy terapeutycznej jest psychologia zorientowana na proces. Kierunek pracy terapeutycznej uzgadniany jest każdorazowo z osobą zgłaszającą się na terapię. Praca z procesem nie określa, co jest ostatecznie dobre dla poszczególnej osoby, pary, czy grupy. Koncentruje się raczej na tym, co pojawia się w doświadczeniu i pomaga w odkrywaniu ukrytej tam mądrości.

KONTAKT

Napisz do mnie

Sylwia Kieszkowska

+34 622 090 522
+48 502 593 128

sylwia@kieszkowska.eu